Extern konsult och leverantör av marknadsföring

Oberoende mediebyrå med fokus på resultat

Stratega Media är ett dynamiskt växande företag som utvecklar och tillämpar strategier inom digital marknadsföring och kommunikation till företag i hela Sverige. Vi tror på att du ska kunna driva ett företag utan att behöva vara expert på marknadsföring. Du som kund är expert på din verksamhet och vi som mediebyrå hjälper dig utifrån vår expertis inom marknadsföring.

Utvecklingen av Internet och mobiltelefoni påverkar den traditionella marknadsföringen något enormt. Fler och fler tar sig till de digitala plattformarna och ser fördelarna med att veta vad deras marknadsföringsinvestering faktiskt ger. I sin tur har detta lett till att marknadsförare idag måste anstränga sig för att hålla sig uppdaterade om vilka möjligheter som finns för att utforma smartare och mer naturlig marknadsföring.

Internet och en ökad globalisering gör det möjligt för alla typer av företag att marknadsföra sig lokalt och globalt oavsett om du arbetar mot privat konsument eller andra företag. Vi befinner oss på ett digitalt hav, fyllt av möjligheter. Ett hav som är svårt att navigera utan rätt kunskap och där vi som mediebyrå använder vår kunskap för att hjälpa dig navigera rätt.

Vi jobbar för att förbättra marknadsföring och stärka varumärken genom beprövade metoder inom digital marknadsföring. Stratega Media jobbar inte med och kommer aldrig att jobba med kick-back. Med det menas att vi inte får provision för att placera investeringar i särskilda kanaler. Tvärtom, vi rekommenderar de kanaler som utefter din målsättning har bäst avkastning.

Helhetsgrepp om marknadsföring

Långsiktigt och utvecklande samarbete

Strategisk medieplanering utefter din målsättning

Helt utan kick-back, vi följer statistiken