Skip to main content

Integritetspolicy för Stratega Media AB

Senast Uppdaterad 2023-04-16

Stratega Media AB (”vi”, ”oss”, ”vårt”) är fast beslutna att skydda och respektera din integritet. Denna sekretesspolicy beskriver vilken typ av personuppgifter vi samlar in om dig när du använder vår webbplats strategamedia.se (”webbplatsen”), hur vi använder dessa uppgifter och vilka rättigheter du har i förhållande till din personliga information.

Genom att använda vår webbplats samtycker du till insamling och användning av dina personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter om dig när du besöker vår webbplats, fyller i formulär på webbplatsen eller kontaktar oss via e-post eller telefon. Personuppgifterna vi samlar in kan inkludera ditt namn, e-postadress, telefonnummer och annan information som du väljer att ge oss.

Vi använder också cookies och liknande tekniker för att samla in information om din användning av webbplatsen, inklusive din IP-adress, vilka sidor du besöker, vilken webbläsare du använder och hur länge du besöker webbplatsen. Vi använder denna information för att förbättra webbplatsens användarupplevelse och för att analysera och förstå hur vår webbplats används.

Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att svara på dina förfrågningar och förse dig med information och tjänster som du begär från oss.
 • För att administrera och förbättra vår webbplats och säkerställa att innehållet presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din enhet.
 • För att analysera och förstå hur vår webbplats används och för att förbättra dess funktion och användarupplevelse.
 • För att uppfylla våra juridiska och regulatoriska skyldigheter, inklusive att följa GDPR.

Delning av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part, förutom i följande situationer:

 • Med ditt samtycke.
 • Om det krävs för att uppfylla en laglig skyldighet, skydda våra rättigheter eller egendom, eller för att upptäcka eller förhindra bedrägeri eller säkerhetsproblem.
 • Med tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, såsom Google Analytics och Facebook Pixel. Dessa tjänsteleverantörer är skyldiga att skydda dina personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy och gällande lagstiftning.

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, användning, offentliggörande, ändring eller förstöring. Vi lagrar dina personuppgifter på säkra servrar och begränsar åtkomsten till endast de anställda och tjänsteleverantörer som behöver tillgång till informationen för att utföra sina arbetsuppgifter.

Dina rättigheter

Enligt GDPR har du följande rättigheter i förhållande till dina personuppgifter:

 • Rätt till information: Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter, inklusive vilka uppgifter vi samlar in, för vilka ändamål vi använder dem och om vi delar dem med någon tredje part.
 • Rätt till åtkomst: Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi har om dig.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att be oss korrigera eventuella felaktiga eller ofullständiga personuppgifter vi har om dig.
 • Rätt att bli glömd: Du har rätt att be oss radera dina personuppgifter, under vissa omständigheter.
 • Rätt att begränsa behandlingen: Du har rätt att be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter, under vissa omständigheter.
 • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att be om en kopia av dina personuppgifter i ett elektroniskt format och att överföra dessa uppgifter till en annan tjänsteleverantör.
 • Rätt att invända: Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, under vissa omständigheter.
 • Rätt att återkalla samtycke: Om vår behandling av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke.

För att utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss via e-post på [email protected]

Ändringar av denna sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och, om det är lämpligt, meddelas via e-post. Genom att fortsätta använda vår webbplats efter att ändringar har gjorts samtycker du till den uppdaterade sekretesspolicyn.

Kontakt

Om du har frågor om denna sekretesspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via e-post på [infoga e-postadress] eller per post till följande adress:

Stratega Media AB
Kronobergsgatan 12
352 33 Växjö, Sverige

Uppdatering av materialfel

Stratega Media AB har använt all rimlig omsorg vid sammanställningen av innehållet på denna webbplats men kan inte ta ansvar för eventuella fel eller utelämnanden. Vi kommer att uppdatera materialfel i informationen om vi får kännedom om sådana fel.