Skip to main content

11 Typiska Misstag i AdWords Söknätverk

Du som är bekantad med Google AdWords känner (förmodligen) till vikten av att optimera kampanjer för att förbättra resultatet. Till stor del börjar arbetet med AdWords efter det att en kampanjen startats, samtidigt krävs mycket förarbete för en bra kampanjgrund. I detta inlägget radar vi upp 11 typiska misstag för konton i AdWords.

Läs gärna mitt tidigare inlägg om organiska sökresultat och sponsrade länkar.

1. Att matcha sökord (för) brett

I regel bör du undvika bred matchning (utan att ha ett bra syfte) och istället fokusera på fras- och exaktmatchning, såväl som lite +broad +modifiers. Detta eftersom att breda sökord är just väldigt breda. Det kan resultera i att du får mycket irrelevant trafik och syns under sökresultat som enbart kostar dig pengar och driver oönskad betald trafik.

Brett matchade ord triggar dina annonser på synonymer till sökordet, relaterade sökningar och även variationer av ditt sökord. Det medför att du måste arbeta mer för att upprätthålla relevanta annonsgrupper eftersom att du dels kan behöva filtrera bort massor med irrelevanta resultat. Detta kan leda till b la sämre Click-Through-Rate (CTR). Undvik bred matchning såvida du inte är säker på vad du gör och håll dig istället till fraser och exakta matchningar till en början – du kommer se snabba förbättringar.

1.1 När är breda sökord bra?

Personligen har jag inlett kampanjer med breda sökord i syfte att hitta fler ord som söks efter (när det varit nödvändigt). För mig är breda matchningar ett ”jaktverktyg” som tillåter mig att hitta relevanta sökord, framförallt long-tail sökord. Tack vare tillgången till söktermer i AdWords är breda sökord ett superverktyg för keyword research.

2. Att använda för många sökord i en annonsgrupp

Många annonsgrupper presterar dåligt eftersom att de är fyllda med sökord, framförallt väldigt olika sökord. Fler sökord betyder generellt inte bättre resultat, snarare tvärtom. Dina sökord och annonstexter bör vara relevanta för varandra och givetvis även landningssidan, för att maximera resultaten. Har du ändå en annonsgrupp med många sökord är det viktigt att ha ännu fler relevanta annonstexter som använder sökorden.

3. Att inte sortera annonsgrupper efter ”teman”

Varje annonsgrupp bör ha ett eget ”tema” så att du kan hålla hög relevans med sökord och annonstexter, och såklart landningssidor. Detta innebär kort att om du promotar flera produkter bör du ha en annonsgrupp per produkt. Det banar väg för goda kampanjresultat eftersom att användarna är ute efter det de söker efter, och ogärna vill komma till en sida som är irrelevant för deras sökning.

4. Att inte använda negativa sökord

Du måste se efter söktermerna för att se vad folk har sökt på när de klickat på dina annonser. Om du kör en kampanj för en rörmokare (för att säga något), och du har en annonsgrupp med sökordet ”rörmokare” (inte den bästa idén kanske) kommer du vilja filtrera ut ord såsom ”lön”, ”utbildning”, och dylikt. Varför? Eftersom att en frasmatchning gör att ord kan skrivas både före och efter frasen, så dina annonser kan likaväl synas under ”rörmokare lön”. Negativa sökord kan komma att behövas läggas till mer eller mindre ofta beroende på hur du strukturerar din kampanj.

5. Att inte budoptimera

Det är vanligare att AdWords-proffs använder sig av manuell CPC för att själva styra buden. Anledningen är rätt simpel: de vill ha kontrollen över vad de är villiga att betala för ett sökord och för att säkerställa vinst på investeringen. Manuell CPC för begränsade budgetar är också mer fördelaktigt för att undvika höga bud på sökord som ska vara under en längre period i budgeten man avsatt. Om du helt enkelt inte har en aning så kan det vara bättre att använda automatiserade budstrategier. Till Googles försvar har deras automatiserade budsystem blivit bättre och mer utvecklat.

6. Att tävla mot dig själv

Att använda samma sökord i olika/samma annonsgrupper/kampanjer betyder att dessa kommer att konkurrera med varandra om synligheten och därmed vara potentiellt skadliga för din annonsering. Förutsatt att det geografiska upptagningsområdet är detsamma, givetvis. Därför är viktigt att inte göra misstaget att tävla mot dig själv i AdWords.

7. Att inte använda annonstillägg

Det finns många annonstillägg som kan och bör användas i alla sökkampanjer beroende på. Rent generellt ska du sikta på att lägga in varje möjligt och applicerbart tillägg för din kampanj för bästa möjliga resultat.

8. Att inte göra sökordsresearch

Det kan vara lockande att gissa vilka ord eller fraser som är mest användbara. Däremot är det absolut inte hållbart. Du måste se till statistiken för att med säkerhet kunna utnyttja de bäst presterande orden och fraserna för dina annonser. AdWords egen sökordsplanerare är ett användbart verktyg som nu dessutom fått sig en renovering rätt nyligen.

9. Att inte använda longtail sökord

Så kallade longtail sökord är de mest kraftfulla sökorden. Ett longtail sökord är en sökordsfras som är väldigt specifik och använder åtminstone 3-4 ord. Exempelvis, ”Stockholm vattenskoter äventyr”. Ett kreativt sätt att hitta a s k longtail sökord är genom inget mindre än Google sök. Googla det du planerar köra en kampanj för och scrolla ner till botten på sökresultaten så ser du ibland ”Relaterade sökningar”. Dessa innehåller inte sällan relevanta longtail sökord som du kan använda dig av. Även metoden som förklarat i punkt 1.1 längre upp i inlägget är en bra metod.

10. Att inte länka din kampanj till Google Analytics

Att länka ditt AdWords-konto till din Google Analytics egendom kan vara viktigt av flera anledningar. Förutom då att få åtkomst till att se mer data i AdWords som genereras i Analytics. Du kan exempelvis ställa in mål och e-handel i Analytics som kan spåras som konverteringar i AdWords. Du kan också se hur din AdWords-kampanj presterar via Google Analytics, och trafiken den genererar via källrapporten.

11. Att inte ”spellchecka”

Kontrollera att alla ord och texter är rättstavade/grammatiskt korrekta. Exempelvis att apostrof använts korrekt om det förekommer och inte minst att kommatecken använts korrekt. Det ser verkligen inte bra ut annars.

Det var allt för den här gången. Förhoppningsvis kan du som arbetar med eller planerar att arbeta med AdWords dra nytta av informationen och skapa bättre resultat för dig själv såväl som kunder och leverantörer.