Skip to main content

5 steg för att skapa en marknadsplan som fungerar

Det krävs inga avancerade upplägg för att skapa sig en marknadsplan. Huvudsaken är att den fokuserar på att vinna och behålla kunder vilket grundar sig i strategi, siffror och fakta. Alla har en affärsplan, men det är inte lika övertydligt att en marknadsplan är minst lika viktig. Vilka verktyg och taktiker ska du använda för att nå dina försäljningsmål?

Steg 1. Nulägesanalys

Vad är ditt företag, och vilka produkter eller tjänster erbjuder ni? Rada upp fördelarna som utgör er och samtidigt skiljer er från konkurrenterna. Var noggrann och lägg tid på research. Målgrupper är idag extremt segmenterade i alla branscher och att vara konkurrenskraftig med det du erhåller kräver därför viss förståelse för marknaden. Förutom att beskriva vad det är du marknadsför måste du också veta vad dina konkurrenter erbjuder och därmed visa hur och varför din produkt eller tjänst ger ett bättre värde.

Din nulägesanalys ska verka som en slags översikt kring flera väsentliga områden i företaget som grundar sig både internt och externt:

 • Styrkor
 • Svagheter
 • Möjligheter
 • Hot eller eventuella hot (…mot företaget)

För att komma fram till vilka styrkor ditt företag har baseras det på kunskapen du har om dina konkurrenter. Hur är du annorlunda och bättre? Vad är din fördel? Svagheter å andra sidan kan vara en brist i företaget såsom anställda med rätt kompetens eller marknaden i sig. Möjligheter kan vara omständigheter som du kan dra vinning utav. Att marknaden expanderar eller att konkurrensen är låg. Att räkna in utomstående hot som potentiellt kan hindra företagets tillväxt och upphov till större marknadsandelar är också viktigt. I ett senare skede av planen kan du ta fram åtgärder för hur du ska tackla dina motgångar.

Att positionera din produkt går ut på två saker:

 1. Analysera vad du erbjuder och ta fram hur det skiljer sig från konkurrenterna
 2. Hitta vilken typ av köpare som är mest sannolik att köpa din produkt. Vad är det egentligen du säljer? Kvalitet eller bekvämlighet? Du kan aldrig erbjuda allt och att veta vad dina kunder vill ha hjälper dig bestämma vad du ska erbjuda.

Steg 2. Förklara och definiera din målgrupp

För att definiera din målgrupp som också kommer att vara din ledstjärna inte minst i medieplaneringen krävs det att du hittar eller kommer fram till svaret på viktiga frågor för ändamålet.

Förslag på målgruppsfrågor B2C (Business-to-consumer)

 • Ålder?
 • Kön?
 • Familjesituation?
 • Inkomst?
 • Geografisk plats?
 • Livsstil?
 • Introvert eller extrovert?
 • Vad driver dom till köp?
 • Utbildning?
 • Intressen, hobbies?
 • Beteende?
 • Värderingar?
 • Vilka sociala medier använder dem?
 • Hur kan du nå dem på bästa sätt?

Förslag på målgruppsfrågor B2B (Business-to-business)

 • Vilken sorts företag?
 • Storlek på företaget anställda?
 • Storlek på företaget omsättning?
 • Geografisk position?
 • Titulering?
 • Vad motiverar dem?
 • Vilka verktyg använder dem?

…Och listan kan göras lång och längre. Det du vill göra är att verkligen definiera din målgrupp. Annars blir en stor del av allt du ämnar göra förgäves.

Steg 3. Gör en lista på dina marknadsföringsmål

Vad vill du uppnå med marknadsföring och vad är dina kort- och långsiktiga mål? Vill du öka försäljningen med 30% varje kvartal? Vill du anställda 4 kvalificerade kollegor inom 6 månader? Gör en lista på dina mål och gör dem mätbara så du vet när du uppnått dem.

Steg 4. Utveckla strategier och taktiker du ska använda

Så långt vet du vad som måste göras för att identifiera dina bästa kunder. Då har det blivit tid för att detaljerat ta fram hur du ska nå dem och dina mål. Bra marknadsföring riktar sig till dina potentiella kunder (”prospects”) i alla steg av din säljcykel. Just därför har vi strategier vars syfte är att nå kalla såväl som varma prospects och dessa blir nu avgörande.

Med dina kalla prospects har du ingen tidigare relation. Det finns ingen kontakt eller känd exponering med ditt företag. Ni är kompletta främlingar för varandra. Varma prospects har tidigare exponerats för din marknadsföring och kanske till och med träffat dig. De hetaste prospectsen är köpklara, redo att handla av dig. Generellt är säljkontakt i kombination med marknadsföring det slutgiltiga som krävs för att stänga en affär.

För att färdigställa din taktisk approach behöver du skriva ner dina primära strategier för marknadsföring. Därefter vill du inkludera fler taktiker för att nå dina prospects. Det viktigastes är att de strategier du väljer når dina prospects i det läget de är mest mottagliga för din kommunikation, annars rasar det.

Steg 5. Sätt din budget för marknadsföring

Affärsverksamheter behöver marknadsföring för att de ska lyckas och utvecklas. Om du är nystartad kan det innebära att du befinner dig i en position där du måste placera dina första förtjänster i marknadsföring eller kanske ta ett lån eller finansiera marknadsföringen ur egen ficka. Sedan kommer du vilja avsätta en viss procent av omsättningen helt och hållet som din marknadsbudget. Detta är inget konstigt alls, men med så många aktörer med olika utbud gäller det att ha en nyttig mix av media även på den lägsta budgeten.

Medan du aldrig bör sluta marknadsföra kan du behöva avstå mer kostsamma taktiker fram tills dess att de kan finansieras ordentligt. Om du märker att din taktik faller utanför ramarna för budgeteringen så gå tillbaka och justera så att det blir överkomligt.

Med inspiration från Start Your Own Business.