Skip to main content

Introduktion

Jag heter Henrik Frohm och då detta är det första jag skriver för Stratega Media i något som kommer bli en längre serie, så tänker jag dela syftet med det jag skriver med dig. Längre fram kommer jag även skriva en kort presentation av mig själv som person.

Syftet med det jag skriver är att utbilda och utveckla dig som läsare för att du ska kunna utveckla din verksamhet. Jag kommer skriva utifrån affärsmodellen och mina tankar. Det jag skriver kommer från mina egna tankar och andras tankar baserat på det jag läser, hör och tar del av. Mina egna erfarenheter kommer även spegla det du läser. Det finns ingen garanti för att du ska utvecklas som person eller att du ska kunna utveckla din verksamhet men syftet med det jag skriver är att utbilda och utveckla dig.

Affärsidé och Affärsmodellen

Som en första del av mina texter har jag valt att skriva om affärsidé och affärsmodell. För det är grunden till varför äga och/eller driva ett företag.

En affärsidé är helt enkelt din idé om hur det ska gå till att tjäna pengar på en affärsverksamhet medans affärsmodellen är en beskrivning av hur verksamheten ska vara utformad för att skapa värde för sina kunder och för att vara lönsam.

IKEA affärsidé:
Vår affärsidé går ut på att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsartiklar till så låga priser att så många som möjligt kan köpa dem.

Affärsmodellen visar hur affärsidén är omsatt i praktiken och hur väl en organisation kan omvandla resurser till produkter och tjänster belyses utifrån den inre- och yttre effektiviteten.

Den inre effektiviteten handlar om hur organisationen använder sina resurser för att utveckla, producera, marknadsföra, sälja och leverera erbjudandet till sina kunder. Den inre effektiviteten handlar om att göra rätt saker på rätt sätt. Vilket belyser hur bra verksamheten är på att använda de resurser som behövs för att utveckla, marknadsföra, sälja och leverera erbjudandet. Den inre effektiviteten kan du mäta genom att titta på kostnadseffektivitet, produktivitet.

Den yttre effektiviteten handlar om att ha en stark överensstämmelse mellan vad man erbjuder och vad kunderna efterfrågar och är beredda att betala för. Den yttre effektiviteten handlar om att göra rätt saker, främst ur kundens synvinkel. För att utveckla en god yttre effektivitet behöver du förstå vad kunderna och dessa segment värdesätter och är villiga att betala för samt att tillhandahålla ett erbjudande som skapar värde för just dessa kunder. Yttre effektivitet kan du mäta genom marknadsandelar, bruttomarginal, kundnöjdhet etc.

Kombinationen av dessa två belyses verksamhetens totala effektivitet. Det handlar om att finna ut vart problemen ligger och vad vi kan skruva på.

Ligger verksamhetens problem i den yttre effektiviteten innebär det att det finns potential i marknaden som inte realiserats.

Finns verksamhetens problem i den inre effektiviteten innebär det att det finns hinder i verksamheten som motverkar organisationens förmåga att växa och/eller att utnyttja sina resurser till fullo.

I framtida artiklar kommer jag hänvisa till och utgå ifrån den affärsmodell som beskrivs i just denna text. Affärsmodellen som du läser om här är ett resonemang som jag har hämtat från Management av Lars H. Bruzelius och Per-Hugo Skärvad som är källan till mina tankar. Syfte med mina texter är att utveckla samt utbilda dig som läser genom att förhoppningsvis ge dig insikter och möjlighet till att utveckla just din verksamhet. Av den anledningen har jag valt att visualisera affärsmodellen nedan samt några korta reflektionsfrågor för dig att reflektera utifrån.

En bra affärsidé?

Så vad är då en bra affärsidé? Det är inte en enkelt att besvara men som ett försök tycker jag att En bra affärsidé ska vara:

Värdeskapande och Begriplig.
En bra affärsidé skapar värde, vilket kännetecknas av tillfredsställda kunder och nöjda medarbetare samt att den är lönsam.

Begriplig:
En bra affärsidé förstås av kunderna som vet vad de kan förvänta sig, och av medarbetare som vet vad de förväntas göra. Vad och för Vem samt Varför och Hur.
Detta förstärks genom ett enkelt och tydligt varför verksamhetens finns och vad de medarbetarna och kunderna tillsammans ska åstadkomma samt hur. Precis som IKEA.