Skip to main content

Marknadsföringstrender att slå ett öga på 2021

Det finns det en hel del marknadsföringstrender 2021 som är bra att hålla lite extra koll på. Det gångna året har skyndat på den digitala utvecklingen på många sätt och det syns även inom trenderna när det gäller marknadsföring.

Bland annat har hemma- och distansarbetet ökat vilket öppnar upp för nya spännande möjligheter för marknadsförare och många av oss spenderar allt mer tid framför datorn och på sociala medier i brist på annat att göra. Vi spenderar även allt mer tid online vilket ger dig nya chanser att nå din målgrupp.

Några utmärkande trender under året

Det finns många trender att kika på. Här nedan har vi listat de tre topptrender som du inte kan blunda för under det kommande året.

  • Video
  • Influencer marketing
  • Ökad e-handel

Ytterligare tre områden som du kommer behöva hålla ett öga på under 2021 är:

  • Automatisering
  • Etiska verksamheter
  • Datasäkerhet

Video – för alla?

Intresset för att använda video som en del av marknadsföringen har ökat länge och kommer med hög sannolikhet att fortsätta växa ytterligare. När användare nu har gått ifrån att konsumera textinnehåll och vant sig vid att erbjudas videoinnehåll blir det svårt att hindra den utvecklingen. Vi ser redan tecken på att det 2021 kommer att efterfrågas allt mer film från alla som vill vara med och konkurrera om uppmärksamheten. En fördel med att använda video är att du kan förmedla en känsla snabbare och det är enklare att fånga mottagarens uppmärksamhet.

Någonting som har visat sig är att video även används inom ett bredare spann idag. I början när video äntrade marknadsföringsscenen var det mest yngre varumärken som använde film som en förlängning av reklamfilm, men idag är det vanligt att högteknologiska verksamheter använder video för att förklara deras produkter eller för att presentera sin verksamhet. Det är inte heller ovanligt att myndigheter och andra offentliga verksamheter satsar på video och att bygga upp egna YouTube-kanaler. Video är även effektivt i kombination med text så att den som inte vill läsa ett helt blogginlägg kan ta till sig informationen ändå.

Influencer marketing – här för att stanna?

Någonting som har fått spridning under 2020 är influencer marketing – att ta hjälp av kända personer med ett stort digitalt nätverk för att nå ut med sina egna produkter eller tjänster via dem. Man kan se att även mindre influencers, sådana som kallas micro influencers, når ut och hjälper företag. Microinfluencers eller nanoinfluencers är personer med färre än 25 000 följare. Om dessa personer matchar din målgrupp kan det vara väldigt lyckosamt att använda dig av dem, där finns helt enkelt mycket att utforska.

Ett sätt för att komma igång med influencer marketing som marknadsförare är att bevaka många influencers själv och se vad du tycker går hem. Det är viktigt att samarbetet känns genuint och att influencern faktiskt vet vad den pratar om när den rekommenderar eller demonstrerar din produkt eller tjänst. Trovärdighet är en avgörande faktor.

E-handeln ökar – effekter på marknadsföringen?

I och med att konsumenter nu är allt mer villiga att handla online kommer vi att se allt fler lösningar för att sälja sitt erbjudande i våra digitala kanaler. Omkring hälften av alla internetvändare är beredda att handla online och uppger att de kommer fortsätta med det även efter pandemin Covid-19. Gränslandet mellan webbshop och sociala medier suddas ut när Instagram och Facebook integreras med handelsplattformar.

För dig som marknadsförare gäller det att ha ett tydligt formulerat erbjudande för att sticka ut och det är även viktigt att ha en tekniskt stark lösning som gör det enkelt för kunden att fullfölja sitt köp. Det är också ett måste att ha fungerande rutiner för returer och kundklagomål eftersom det ses som en hygienfaktor idag, annars kan du snabbt få negativ feedback från kunder och därav få svårt att konkurrera.

Vad ser vi mer för marknadsföringstrender under 2021?

Den rådande pandemin har fått flera effekter på marknadsföringen. Det är bland annat allt fler som har slagit om till att interagera med sina kunder online och via sociala medier mer än förut – de har helt enkelt inte haft något val och tvingats lära sig. Mycket resurser har lagts på att förbättra hemsidor och se över närvaron i digitala kanaler.

Pandemin har även fått effekter på frekvensen av hemma- och distansarbetet som har ökat markant på sistone. Många uppger även att de vill fortsätta med det långsiktigt. När vi spenderar mer tid i hemmet har även behovet av att utveckla saker som inredning, kontorsmaterial och kanske till och med ett nytt hem ökat vilket har haft en positiv inverkan på vissa branscher. Här gäller det att utforma smarta budskap som gör att mottagaren känner igen sig och kan identifiera sig med dig som sändare – kanske kan du väva in den rådande pandemin i dina budskap för att skapa en känsla av gemenskap.

Automatisera dina flöden

När närvaron ska stärkas i digitala kanaler behövs det en ökad nivå av effektivitet. Lösningen på det heter marketing automation. Allt fler företag kommer sannolikt att börja arbeta mer metodiskt med marknadsföring genom att segmentera olika målgrupper och erbjuda respektive grupp det innehåll som passar dem. Vi kommer att se smartare kampanjer och sätt att knyta ihop användarbeteendet när våra kunder interagerar med oss som varumärke i flera olika kanaler.

Ett exempel är webinar – som i sig har blivit alltmer populärt – där hela marknadsföringen går att lösa rent tekniskt med hjälp av rätt system. Ett system kan då, med hjälp av korrekta regler, skicka utskick som inbjudan, bekräftelse på registrering, påminnelse, länk till webinar samt utvärdering utan att du behöver hantera det manuellt.

Sannolikt kommer många företag investera i tekniska lösningar som hjälpmedel i marknadsföringen. Det har visat sig att 77 % av tillfrågade marknadschefer har automatiserat delar av sin marknadsföring under 2020 och det här är någonting som vi spår kommer att fortsätta. Möjligheten finns att vi kommer att använda AI och maskininlärning mer under 2021 än tidigare.

Etiska verksamheter

En annan trend eller utveckling som har synts på flera håll är ett ökat fokus på etik. Det får effekter på marknadsföringen när allt fler konsumenter vill veta hur din verksamhet förhåller sig till etiska frågor som exempelvis miljö. Etiska ställningstaganden kommer sannolikt få allt större utrymme inom marknadsföring 2021.

Det handlar även om frågor som representation där det är viktigt att inte bara visa upp normativa bilder – det här straffar sig allt oftare då konsumenterna vill se nytänk. Det är även viktigt med transparent och autencitet/äkthet – alltså att du står för det du säger. Trenden kan benämnas som att det är dags att ta ett ”varumärkesansvar” och det behöver göras både i ord och handling för att vara framgångsrikt och löna sig.

Företag som uppger en sak men agerar motstridigt med sina ideal blir ofta uthängda i diverse grupper online och riskerar att tappa kunder så det gäller att leva som man lär.

Datasäkerhet ska tas på allvar

Ett område som i allra högsta grad är relaterat till etik är datasäkerhet och sekretess på internet. Allt fler börjar få upp ögonen för hur företag använder data som tillgång idag. Det är via all insamlad data som annonser skräddarsys och du som användare kan nås av ett budskap i ett ögonblick när du är som mest mottaglig – på gott och ont kanske man kan säga. Du får mer relevant innehåll men det kan även upplevas obehagligt att det finns så mycket information om dig – särskilt om du inte aktivt har beslutat att lämna ut den.

För en marknadsförare innebär det här att vara väl medveten om hur lagar som exempelvis GDPR ska tillämpas och hur du har rätt att använda insamlad data. Det handlar bland annat om samtycke vid inhämtningen av data och att datan om en person ska gå att begära ut alternativt radera. För den som känner sig osäker är det bra att anlita experter eftersom datasäkerhet inte går att bortse från idag. Hur du hanterar datasäkerhet är tätt kopplat till din trovärdighet och seriositet.

Vad är viktigast för framgång under 2021?

Det är lätt hänt att dras med i olika marknadstrender och att fängslas i en viss insats, men kom ihåg att alltid utvärdera ditt marknadsföringsarbete så att du vet att dina insatser gör nytta. Idag finns det många bra sätt att mäta effekterna av marknadsföring och utvärdera vilka insatser det är som genererar och behåller kunder.

  • Om du gör video som ingen tittar på är det bortkastat.
  • Om du lägger en stor del av budgeten på att samarbeta med en influencer som inte delar dina värderingar gör det mer skada än nytta.
  • Om din tekniska lösningar faller när det är dags för e-handel spelar det ingen roll hur bra din produkt är.

Tjusningen med den digitala marknadsföringen är att det faktiskt går att mäta. Via system som exempelvis Google Analytics ser du vilka sidor på hemsidan som får besök och inte för att nämna ett enkelt exempel. Underskatta inte den data du har och avsätt gärna tid för analys. Var beredd att justera dina aktiviteter inom marknadsföring och satsa på att optimera de som ger bäst effekt, det är så du når framgång under 2021!

Stratega Media

Vi levererar uppdaterad digital marknadsföring och hjälper företag investera i rätt media för att uppnå affärsmålen. För att det är orimligt att placera pengar i kanaler som inte ger effekt.

Lämna en kommentar