Skip to main content

Vad är marknadsföring?

Begreppet marknadsföring är ett samlat begrepp för alla aktiviteter som syftar till att föra ut varor och tjänster till en marknad, så enkelt men ändå så komplext.

Det är inte så enkelt att föra ut sina varor och tjänster till sin målgrupp. Redan de gamla romarna och kineserna sålde och köpte varor och tjänster, så även den stora Hansan i Östersjön. Vad gör då något så enkelt så komplext?

En utmaning för de flesta företag är det faktum att de inte är experter på marknadsföring de är experter på sitt kärnerbjudande och det är precis så det ska vara. En hantverkare ska inte och ska inte förväntas vara expert på marknadsföring, en hantverkare ska vara expert på sitt yrke.

Personligen hade jag blivit väldigt orolig om jag anlitade en hantverkare som var lika bra hantverkare som marknadsförare, hur tänker du? Är du expert på marknadsföring eller är du expert på din kärnverksamhet, ditt företag?

Marknadsföring med nya medier kräver inte bara kunskap om teknisk utveckling, utan också delvis nya sätt att tänka. Att tänka annorlunda. Framgångsrik marknadsföring byggs oberoende av media på förståelse hur vi människor fungerar.

Internet och mobiltelefoner ger helt nya möjligheter att utforma smartare och mer naturlig marknadsföring, det är den marknadsföring vi arbetar med. Vi hjälper dig med din marknadsföring, idag har alla typer av företag möjlighet att marknadsföra sig över hela världen eller lokalt.

På Stratega Media lyssnar vi på dig, vi lyssnar på marknaden och tillsammans arbetar vi fram din marknadsföring utifrån dina behov. Vi hjälper dig att tänka annorlunda, annorlunda bättre.