Vad hände på Internet 2015?

Av december 23, 2015 december 7th, 2017 Marknadsföring (Allmänt)

23 december idag och imorgon är det julafton och snart byter vi år, en bra tidpunkt att planera framåt, sätta upp nya affärsmål för det kommande verksamhetsåret och självklart en strålande tidpunkt för umgänge med släkt och vänner. Innan vi sätter nya mål låt oss fundera på vad har hänt under 2015 med den digitala världen och hur kommer detta påverka de marknadsföringsval vi gör under 2016?

Vi börjar med att kasta oss med lite siffror, härlig statistik.

93 % av befolkningen har tillgång till internet och 91% använder internet dagligen och vi ser hur användningen ökar i alla åldersgrupper.

Största förändringen vi ser är att idag har vi övergivit datorn som det största medium för internet. Smartphone (smartmobil) har klivit in och tagit över första platsen. Idag använder 62% internet i mobilen och mer än hälften av alla upp till 55 års ålder gör det dagligen.

Källa: Svenskarna och Internet 2015

Vi spenderar massor av tid på internet, närmare 12.9 timmar per vecka i genomsnitt. Åldersgruppen 16-25år tillbringar mer än 20 timmar per vecka på internet och en person som är 75 år lägger nästan 10 timmar per vecka på internet.

När du läser ovanstående så framstår det inte som revolutionerande men det är det – det har en enorm påverkan på oss som företag och hur vi väljer och marknadsföra oss framåt, för vad vi än gör så måste vi finnas tillgängliga där våra kunder är.

– Vad betyder detta för dig som företagare och hur kommer du agera utifrån denna vetskap?

I det större perspektivet och lätt filosofiskt så har vi alla blivit en del av en global värd där vi kan prata med vem som helst när som helst och vi kan träffa vem som helst när som helst, de geografiska gränserna finns inte mer och lokala företag kan agera globalt för världen har blivit digital.

De sociala medierna fortsätter dominera och störst är Facebook, nästan alla som besöker sociala nätverk besöker Facebook. Ökar mest just nu gör bildbaserade nätverk så som Instagram som över 40% av internetanvändarna använder sig av.

Snapchat kommer även starkt men här finner vi mest tonåringarna. Twitter och LinkedIn fortsätter användas och ungefär en av fem internetanvändare använder dessa nätverk. Twitter sticker ut lite ur mängden som en av få sociala medier där andelen användare är högre bland män än kvinnor.

Att förstå vad som sker och hur det sker samt var du bör finnas med är en allt mer komplex fråga som ställer allt större krav på kunskap om den digitala värld vi befinner oss i. Att agerar utifrån detta är däremot helt avgörande. Hur ska vi annars kunna nå de mål vi sätter upp för kommande år?

Det är därför vi finns här för att använda vår kunskap och göra det vi är bäst på. Att få företag att träffa sina kunder där de befinner sig, att exponerar sig och sitt erbjudande på rätt sätt vid rätt tidpunkt och på rätt plats. Låt oss prata om detta 2016 vi jobbar för dig och vi jobbar för att du ska nå dina mål.

Vi önskar dig en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år!

Stratega Media

Stratega Media

Vi levererar uppdaterad digital marknadsföring och hjälper företag investera i rätt media för att uppnå affärsmålen. För att det är orimligt att placera pengar i kanaler som inte ger effekt.

Lämna en kommentar