Skip to main content

Marknadsföringstrender

I de senaste inläggen har vi pratat om vad som hände på Internet och hur våra kunder beter sig på Internet. Låt oss nu ett par veckor in på nya året vända blicken inåt för en stund och titta på vad hände inom marknadsföringen, vilka trender kan vi nu utläsa från 2015?

Under en lång tid har marknadsföringen handlat om statistik, demografisk fakta om våra kunder och deras behov för att under en senare tid gå över till online data där vi genom cookies och liknande samlade på oss så mycket information som möjligt om våra kunder. Vi har nog alla hört talas om Big Data.

Vi kan se det som att vi lämnade statistik data som köpts in från olika företag och påbörjade våra egna undersökningar och insamling av kundinformation genom att placerade cookies.

Idag har dock allt cirka 30 % av de globala internetanvändarna ad-blockers installerade och därmed har ca 200 miljoner personer hindrat oss från att placera annonser utifrån deras sökbeteende.

Ser vi till trenderna 2015 inom marknadsföring så kommer vi in på emotionell marknadsföring. Vi vill se och ta del av reklam när vi vill och vi vill ha varumärken som engagerar och gör skillnad.

Vad är då emotionell marknadsföring och varför kan den formen av marknadsföring vara bra?

Låt oss belysa detta ämne och även konkret påvisa hur emotionell marknadsföring ser ut och upplevs.

Låt oss börja med den mänskliga beslutsprocessen, vad tar vi beslut utifrån?

Vi tar beslut utifrån Fakta och Känsla och oavsett vilken forskare vi vänder oss till så är Känslan det som starkast påverkar våra beslut. Enligt visa upp till 80 % av beslut tas utifrån känsla.

Hur påverkar vi då känslan? Vi påverkar den genom vår kommunikation och marknadsföring är kommunikation. Vad vi säger (ord) – Hur vi säger det (tonfall) – Icke verbala det vi inte säger men det som mottagaren ser, upplever och känner. 70% av hur vi som mottagare uppfattar ett budskap är genom den icke verbala kommunikationen, 20% hur vi säger det och 10 av vad vi säger.

Vi ska inte argumentera för hur bra våra produkter är utan vi ska skapa en stark känsla koppla till vårt företag, vi ska ha kunder som vill vara bärare av vårt varumärke.

Vi delar denna känsla genom att vi själva sprider budskapet vidare genom socialmedia, vi berättar med glädje för våra vänner och bekanta om hur just vi genom att konsumera en specifik produkt/tjänst från ett specifikt varumärke har gjort skillnad, vi har förbättrat världen genom vårt agerande.

Något den emotionella marknadsföringen har tagit till vara på. Ser vi till de virala succéerna för 2015 så märker vi att det handlar om starka känslomässiga reklamfilmer som ligger långt ifrån våra produkter och tjänster. Filmer som berör oss alla starkt men som inte framhåller produkterna och tjänsternas egenskaper.

Det handlar om varumärken som engagerar oss, varumärken som engagerar oss till att bidra till en bättre värld. Vi människor blir varumärkes bärare då vi delar och berättar hur vi genom våra köp har bidragit till en bättre värld.

Några tydliga exempel på emotionell marknadsföring finner vi i dessa reklambudskap, där reklamfilmen inte berättar fördelarna med företagets produkter och tjänster utan adresserar våra känslor.

Budweiser –http://www.youtube.com/watch?v=dlNO2trC-mk
Reklamfilmen visades på Super Bowl och det vi upplever i filmen ligger långt ifrån Budweisers kärnerbjudande som är öl, men filmen bidrog till ökade försäljningssiffror genom en söt hund valp – en stilig kille – ett par vackra hästar och en rörande historia. Antal visningar på Youtube är i skrivandets stund svindlande 30.7 miljoner.

TOMS – http://www.youtube.com/watch?v=7MV3HWQHl1s
Gives new shoes to children in need. One for One. Affärsidén ”om jag skapade ett företag som sålde skor och för varje par jag sålde så skulle vi ge bort ett par till de som inte har råd att köpa skor”.

För ett företag som TOMS är vi stolta varumärkesbärare och TOMS ger oss möjligheten att förbättra världen, och vi tog chansen och vi förbättrade världen samtidigt som ett välmående företag skapades. En företagsidé som skapade engagemang. TOMS är även ett företag som skapade en folkrörelse genom One Day Without shoes som spreds som en löpeld på Instagram under #WithoutShoes.

Om du nu undrar hur du kan lyckas än bättre med din marknadsföring och skapa starka varumärkes ambassadörer, kontakta oss så berättar vi gärna mer.