Skip to main content

Vad hände på Internet 2017?

Den är återkommande och alltid lika intressant och så här några dagar innan 2017 är slut och vi är mellan jul och nyår så är tidpunkten perfekt för mellandagsläsning. Så här kommer några av mina take aways från svenskarna och Internet 2017. En undersökning om svenskarnas internetvanor och undersökningen är gjord av Internetstiftelsen i Sverige.

Här kommer du få ta del av mina take aways efter jag läst rapporten samt egna antaganden utifrån det jag har läst. Vill du ha mer så rekommenderar vi dig att läsa rapporten.

Så vad hände då på internet 2017?

Vi kan konstatera att för 17 år sedan så hade vi en 50% internetanvändning och idag kan vi konstatera att så gott som alla använder internet och de unga i samhället idag har aldrig levt utan internet. De take aways jag skrivit nedan är både generella från rapporten men i slutet kommer det mer handla om kommunikation och sociala plattformar, så här kommer de:

  • Telefonen är vanligaste verktyget för internetanvändning och 85% av befolkningen använder telefonen för internetanvändning samt 76% gör det dagligen. Vanligast är att vi använder Iphone (46%) och därefter Android (39%). Vi kan även konstatera att från 10-11års ålder har i princip alla en mobiltelefon.
  • Internet används av alla och 56% av de som är äldre än 76 år använder internet samt 80% av våra 2-åringar använder också internet. Dock använder tvååringarna internet främst för att se på tv och video. Medan mer än hälften av våra 9-åringar använder internet i sitt skolarbete.
  • Internet har gjort att vi i stor utsträckning suddar ut gränsen mellan arbetsplats och hemmet, arbetstid och fritid glider ihop. Exempel på detta är att 51% uppger att de läser sin jobbmail under semestern.
  • TV-kanalernas playtjänsterna har ökat och 77% av internetanvändarna använder playtjänster, där Netflix är störst just nu.
  • Vi kan se att den yngre generationen värderar information på internet mer skeptiskt än den äldre. Redan i mellanstadiet har 4 av 5 fått kunskap om källkritik vilket skapar medvetenhet och påverkar.
  • E-handel och betaltjänster fortsätter att växa och vi ser att 9 av 10 e-handlar idag samt 66% använder sig av SWISH.

 

Kommunikation & Sociala plattformar.

Den överlägset vanligaste kommunikationstjänsten på internet är även den äldsta är e-post med ett 97% användande. Vi finner den största användargruppen bland de som är 36-45år där 87% använder e-post dagligen. Lägsta användningen av e-post finner vi hos dem som är 12-15år där endast 20% använder e-post.

Samtidigt ser vi en enorm ökning när det kommer till användningen av direktmeddelande och chattar. 83% av internetanvändarna använder chattar och mer än hälften gör det dagligen, vilket är en fördubbling på tre år. Videosamtal och videochattar har även de ökat från 42% år 2015 till 62% år 2017.

Sociala plattformar

De sociala plattformarna och nätverken fortsätter öka. 81% av internetanvändarna använder dem idag och det är en ökning på 4% mot föregående år.

Facebook är fortfarande störts med 74% användare medans Instagram är på andra plats och växer mest, tillsammans med Snapchat. Ökningen för dessa är 9 procentenheter medans Facebook vuxit med 3 procentenheter i jämförelse med föregående år 2016.

internet 2017

Källa: Svenskarna och Internet 2017.

Facebook

De flesta användarna är på Facebook och den flitigaste åldersgruppen är 16-25år, med en dagliganvändning på 76%. Extra spännande är att se att 47% av internetanvändarna i åldersgruppen 75år eller äldre använder Facebook.

Den vanligaste aktiviteten på Facebook är användningen av meddelandetjänsten Facebook Messenger. Största användargruppen av Messenger är 16-25åringar.

Instagram

Vi ser ökad användning av Instagram och 53% av internetanvändarna använder Instagram. Den största andelen är kvinnor (62%) och största användargrupp är i åldern 12-15år. Vi ser även användning i högre åldersgrupper 26-35år samt 36-45år. Där användningen har ökat med 8% samt 10% i de respektive åldersgrupperna. Därefter ser vi minskat användning i takt med att åldern stiger.

Snapchat

Liksom Instagram ser vi ökad användning av Snapchat, men det är sällsynt med dagliga användare över 35 år. Största användargruppen är tjejer i åldersgrupp 12-15 år där vi finner en nästan 100% användning.

Avslutningsvis

Ovan är endast en väldigt liten del av allt som finns och ta del av. Som avslutning skulle jag vilja uppmana dig som läsare av detta inlägg till att:

– ta del av hela rapporten Svenskarna och Internet 2017.

fundera på:
– vad betyder det här för dig?
– hur kommunicerar du med dina kunder och potentiella kunder?
– i vilka kanaler?
– med vilket budskap?
– hur är ditt budskap utformat?

Du kommer kunna läsa mer om kommunikation och kommunikationsprocessen i mitt nästkommande inlägg Kommunikationsprocessen och du kommer även finna mer tankar från mig och oss utifrån det vi läst och läser i rapporten Svenskarna och Internet 2017.

Avslutningsvis vill jag även passa på att önska er alla ett Gott Nytt År!