Skip to main content

Youtube och rörlighet på Internet 2017

I mitt förra inlägg gick jag igenom vad som hände på Internet 2017. Här kommer mer från rapporten Svenskarna och Internet 2017, där vi valt att titta närmare på det som handlar om rörligt. Vi vet sedan tidigare att rörligt är en trend och att vi tror detta är något som kommer växa även under 2018. Ser vi till 2017 kan vi notera följande:

Att titta på rörlig bild blir allt vanligare och ser vi till personer under 25 år kan vi konstatera att i princip alla använder Youtube och majoriteten gör det dagligen medans andelen som använder fildelningstjänster minskar.

Hela 81% av internetanvändarna tittar på film eller video någon gång och 27% gör det dagligen. Detta innebär att andelen dagligt tittande har fördubblats under de senaste två åren, från 9% till 27%. Den största gruppen är 12–25 år där över 60% tittar på film på internet dagligen.

Källa: Svenskarna och Internet 2017

Även Tv-kanalernas playtjänster växer och var tionde användare uppger att de gör det dagligen och vanligast är det i åldersgruppen 26–45 år. Vanligtvis används Netflix, vilket 46% uppger att de gör, där vi ser att tittandet har ökat från 28% till 46%.

Youtube

Alla under 25 år använder sig av Youtube och de tittar främst på underhållningsfilmer (75%), därefter är det främst instruktionsfilmer som det ses på. När det kommer till att producera och lägga upp egna filmer är det endast en väldigt liten andel som gör detta, ca 6%.

Källa: Svenskarna och Internet 2017

Största gruppen är 12–15 år där 12% uppger att de producerar och lägger upp egna filmer på Youtube. Utifrån hur många som väljer att titta på Youtube så är det väldigt få som väljer att lägga upp film här, vilket är förvånande men vi räknar med god tillväxt även rörande detta.

Vad betyder detta?

Det var ett axplock av vad vi läst och tolkat utifrån rapporten Svenskarna och Internet 2017 och vi rekommenderar som alltid att du läser och framförallt att du funderar över den.

– Vad betyder detta för dig som företagare?
– Hur kan jag arbeta med rörligt material som en del av min marknadskommunikation?

För vi kan konstatera att rörligt växer och kommer fortsätta växa.