Vart på Internet finns våra kunder?

Av januari 12, 2016 december 7th, 2017 Marknadsföring (Allmänt)

I förra inlägget skrev vi om vad som hände på Internet 2015 där vi belyste hur internetanvändandet är i Sverige idag utifrån studien Svenskarna och Internet.

Nu har vi gått in i nya året och vi ska uppfylla de affärsmässiga mål som sattes för 2016. En hel del av oss satte säkert tillväxt som det övergripande målet, att införskaffa nya kunder och givetvis behålla våra befintliga kunder.

För att lyckas nå våra mål att skaffa nya kunder så behöver vi förstå vart finns våra kunder på internet och vi behöver förstå hur de konsumerar våra produkter och tjänster.

Att de finns där och att de köper det är uppenbart men jag tror vi är rörande överens när jag påstår att inget företag kan finnas överallt, det skulle inte vara ekonomiskt hållbart. Ekvationen vi behöver lösa är rätt exponering på rätt plats vid rätt tidpunkt. Så hur når vi detta genom internet? Vi vet att internetanvändningen ökar, att mobilen (smartphone) är det vi använder mest för att surfa och att vi spenderar mer och mer tid online.

E-handeln ökar i omsättning vilket innebär att vi spenderar mer pengar online medan antalet som uppger att de gör det har minskat i antal. Svårt att utläsa vad som ligger bakom att färre använder men har valt att spendera mer pengar.

Så låt oss börja, vart finns våra kunder på internet? De sociala nätverken har ökat från 53% av internetanvändandet 2010 till 77% år 2015.

Facebook är det största sociala nätverket och nästan hälften av användarna är på Facebook dagligen. Antalet Facebook medlemmar har ökat från 64% 2012 till 70% av internetanvändarna 2015. Vi ser en minskad popularitet i åldersgruppen 12-15 år men den totala ökningen kommer genom att fler äldre har börjat besöka Facebook.

Spännande är att i ålderskategorin internetanvändare +76 år besöker 12% Facebook dagligen. Nästan alla som besöker sociala nätverk besöker Facebook. Helt klart en plats där vi som företag behöver finnas både för att få nya kunder och bygga relationer med våra befintliga kunder.

Facebook är en fantastisk plats för rekommendationsförsäljning, nöjda kunder ger fler kunder. Så har det alltid varit och kommer alltid vara, idag sprids inte budskapet mellan två personer åt gången utan till tusentals samtidigt genom de sociala nätverken.

Instagram användningen ökar i hög fart och användningen ökar i alla åldrar. Från 16% 2013 till 40% 2015, av dessa 40% av alla internetanvändare använder 23% Instagram dagligen. Vi märker också tydligt att Instagram användandet minskar betydligt med åldern. Största gruppen av användare finner vi i åldersgruppen 12-15 år där 62% använder Instagram dagligen medans i åldersgruppen 36-45 år är vi nere i endast 1%. De flesta användarna är kvinnor och vi finner de flitigaste användarna bland yngre tonårstjejerna. Ser vi till de som är mellan 16-25 år använder 46% Instagram dagligen, för många är detta en viktig målgrupp utifrån vad som sker i våra liv runt 22-25 års åldern. Det är här vi har slutfört våra utbildningar, vi skaffar fast inkomst, vi köper vår första bil, vi köper vår första bostad och vi börjar planera för framtiden med allt vad den innebär.

Helt klart kan det vara klokt som företag att exponera sig själv på Instagram genom enkel bilddelning. Som företag är det viktigt att du gör dig synbar och en bild säger mer än 1000 ord så Instagram är ingen tokig tanke.

Sociala nätverk som helhet och i synnerhet den tid som investeras i sociala nätverk per vecka så uppgår den i genomsnitt till 6.4 timmar per vecka vilket ger oss nästan en timme per dag. Vilket innebär att tiden har ökat med 33% på de senaste två åren.

Ungefär hälften av alla som använder de sociala nätverken är med i någon form av grupp i det sociala nätverket. En god tanke kan vara att kommunicera digital och ha digitala kundklubbar då vi som konsumenter är digitala och kommunicerar digital.

Slutsatsen är enkelt, ja vi finns på internet och vi är många som finns på samma platser så vi är relativt enkla att komma i kontakt med. Vad det i slutänden kommer handla om är att göra rätt saker på rätt plats och på rätt sätt!

Ett första steg i rätt riktning just utifrån ovanstående är att fundera över om ditt företags hemsida, är den mobilanpassad? Det är något av det som är rätt sak på rätt sätt år 2016. Din totala marknadsföring måste vara utformad på rätt sätt för att få rätt effekt.

Rätt sätt är det vi är bäst på för vi vet hur du kan uppnå dina mål. Vårt fokus är att göra rätt sätt för dig med rätt saker på rätt plats vid rätt tidpunkt i den digitala världen 2016.

Stratega Media

Stratega Media

Vi levererar uppdaterad digital marknadsföring och hjälper företag investera i rätt media för att uppnå affärsmålen. För att det är orimligt att placera pengar i kanaler som inte ger effekt.

Lämna en kommentar